<i id="59hbp"></i>
<del id="59hbp"><th id="59hbp"><i id="59hbp"></i></th></del>
  <sub id="59hbp"><noframes id="59hbp">

  <listing id="59hbp"><th id="59hbp"></th></listing>

  <pre id="59hbp"></pre>
  <thead id="59hbp"><noframes id="59hbp">
  更新时间:
  单位:“元/吨”(黄金单位:“元/克”) 数据来源:生意社
  更新时间:
   1/1 转到
  品名最低价平均价最高价规格单位发布日期
  娑插寲姘?鑳芥簮3966.67002021-01-06涓浗鐭冲寲-600028
  鍔ㄥ姏鐓?鑳芥簮856.25002021-01-06姘告嘲鑳芥簮-600157
  MTBE鑳芥簮4300.00002021-01-06涓补宸ョ▼-600339
  浜岀敳閱?鑳芥簮3483.33002021-01-06鍏拌姳绉戝垱-600123
  鐭虫补鐒?鑳芥簮1571.50002021-01-06涓浗鐭冲寲-600028
  鐐肩劍鐓?鑳芥簮1503.33002021-01-06姘告嘲鑳芥簮-600157
  鐢查唶鑳芥簮2280.00002021-01-06鍏拌姳绉戝垱-600123
  鐕冩枡娌?鑳芥簮4007.50002021-01-06涓浗鐭冲寲-600028
  鐒︾偔鑳芥簮2242.50002021-01-06鍥介檯瀹炰笟-000159
  娑插寲澶╃劧姘?鑳芥簮5366.67002021-01-06涓捣娌规湇-601808
  娌ラ潚鑳芥簮2462.50002021-01-06涓浗鐭冲寲-600028
  娌ラ潚鑳芥簮3550.67002019-02-11涓浗鐭冲寲-600028
  鐐肩劍鐓?鑳芥簮1642.50002019-02-11姘告嘲鑳芥簮-600157
  鍔ㄥ姏鐓?鑳芥簮578.75002019-01-15姘告嘲鑳芥簮-600157
  鍔ㄥ姏鐓?鑳芥簮577.00002017-12-20姘告嘲鑳芥簮-600157
  鐢查唶姹芥补鑳芥簮4885.00002017-08-16寮?婊﹁偂浠?-600997
  鐐肩劍鐓?鑳芥簮1334.00002017-08-08姘告嘲鑳芥簮-600157
  鐐肩劍鐓?鑳芥簮935.00002017-08-08姘告嘲鑳芥簮-600157
  MTBE鑳芥簮5275.00002015-02-05涓补宸ョ▼-600339
  娌ラ潚鑳芥簮3151.76002015-02-05涓浗鐭冲寲-600028
  鐧芥补鑳芥簮8861.11002014-08-20
  鍩虹娌?鑳芥簮8234.00002014-08-20
  久久热在线